HVIS DU UDLEJER DIN TORP

HVIS DU UDLEJER DIN TORP

Hvis du som ejer af et torp ønsker at udleje, eller du måske gennem nogle år allerede har været udlejer, så er det måske ikke altid at lejerne har afleveret torpet i den ønskede rengjorte kvalitet.

Bor du samtidig langt væk fra torpet og ikke "lige kan smutte forbi" og ordne forskellig så de efterfølgende lejere overtager en bolig i pæn og rengjort stand, ja så kan vi træde til.

Er der desuden sket pludselige hændelser der har f.eks. medført skader på ejendommen, eller andre indtrufne forhold, ja så 3T-Multiservice også en mulighed for dig.

Vi har erfaring med mange problematiker på en ejendom, og har et veludbygget netværk af håndværkere og fagfolk, så mange opgaver kan løses professionelt.